Referat fra generalforsamling i skovmotionisterne 25. oktober 2015

Generalforsamling i skovmotionisterne 25. oktober 2015 ved fortræningspladsen.

25.10.2015

Knud Erik Aagaard valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamling var korrekt indvarslet.

Formandens beretning ved John Svendsen
Velkommen til den 10. generalforsamling ,som alle årene er holdt her i skoven.
SKOVMOTIONISTERNE blev 9. Oktober 2005 stiftet her på stedet
Et lille tilbageblik for året der er gået:

Kurt Nørgaard har i efteråret og vinteren forestået mørkeløb samt intervalløb på cykelstien.Det har haft god tilslutning og været et indspirerende tiltag som gentages her i 2015-2016.
Da 2014 gik på hæld holdt Familien Nørgård en julefrokost for Skovmotionisterne. Vi vil gerne sige tak for en dejlig eftermiddag

Skovmotionsløbet blev afløst af NYTÅRSLØBET, som er blevet en stor succes med ca 300 deltagere
Nytårsløbet vil blive afholdt igen i år den 31.12 med kransekage samt Asti
I foråret og hen over sommeren har Skovmotionisterne deltaget i forskellige løb rundt omkring i området.

Vi har i foråret holdt møde med Torben Høj Holstebro Kommune angående Madpakkehytten samt renoveringer af pladsen, som snart bliver afsluttet
Skovmotionisterne afholdte 10 års jubilæum på Gæstgivergaarden den 30 august .Ca 20 deltog. Tak til alle for en hyggelig aften.

Vi skal se om vi kan lave et indvielsesløb i forbindelse med renoveringen af af pladsen, samt bygning af madpakkehuset.Det er lidt usikkert hvornår alle tilladelser er i hus.
Husk at man aldrig fortryder den løbetur man tog, men at man ofte fortryder den løbetur man ikke tog.

TILYKKE SKOVMOTIONISTER MED DE 10 ÅR.

Kommentarer:
Anders Bech foreslog at Skovmotionsløbet genindføress.
Formandens beretning godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Lars Rask Vendelbjerg:
Årets overskud er 4652 kroner. Der er anvendt 7300 til jubilæumsfejring.
Kassebeholdning er 26802 kroner.
Opfordring til at huske indbetaling af kontingent.
Regnskab godkendt.

Indkomne forslag:
Søndagstræning fremover klokken 10 vedtaget.

Valg af bestyrelse:
John Svendsen, Eigild Olsen, Lars Rask Vendelbjerg, Hardy Nielsen og Kurt Nørgaard genvalgt.

Valg af suppleanter:
Anna Lorentzen og Jørgen Pedersen valgt.

Valg af revisor:
Steen Nissen.

valg af revisorsuppleant:
Anders Bech.

Fremtidig virksomhed:
Klubben støtter deltagelse af Mejrups løb. Øvrig støtte vurderes undervejs.
Natløb overvejes.

Eventuelt:
Familien Nørgaard inviterer til julefrokost 22. november.
Anders Bech arrangerer snapsetur.
Knud Erik Aagaard foreslår tur til Nationalpark Thy.

Referent: Lars Rask Vendelbjerg
Godkendt: Knud Erik Aagaard.

Med venlig hilsen

Lars
Mobil 40 98 34 99 rask@bergske.dk

Skriv et svar