Generalforsamling Skovmotionisterne

Generalforsamling torsdag den 23.10.2014

Den vil foregå på opvarmningspladsen kl 17.00

 

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
  4. Indkomme forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, så der er en bestyrelse på 5 medlemmer.
  6. Valg af to suppleanter.
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  8. Fremtidig virksomhed.
  9. Eventuelt.

Husk det er tid til at betale det årlige kontingent på 50,- indsættes på Vestjysk Bank. Reg. nr: 7600, Kontonr: 1061407

Hilsen Bestyrelsen

Skriv et svar