Generalforsamling Skovmotionisterne 29. oktober 2016 i skoven.

Valg af dirigent. Anne Nørgaard valgt til dirigent.

Formandens beretning.

Formand John Svendsens beretning: Endnu et år er gået med frisk luft og gode stunder her under de fine trækroner. I foråret gik vi sammen med DGI i et samarbejde omkring et projekt kaldet GO – RUN. Dette projekt gik kort ud på at få flere mennesker i skoven hvad end det var for at løbe, gå eller blot nyde den friske luft. Desværre var tilslutningen ikke så stor som vi havde håbet, men vi har ikke opgivet, så vi vil stadig gerne deltage i kommende projekter som kan lokke folk ud og dyrke motion.

Dygtige gymnasielever har, som bekendt, lavet 2 fantastiske spor som går over, under og imellem træstammer – de er hårde og udfordrede og giver sved på panden, kan jeg forsikre Jer om. Overdækningen ser ud til at være en succes hvor folk hygger sig med deres madpakker og drikker en sodavand efter et hårdt løb.

Derudover drager vi glæde af det til vores forskellige løb og så sørger den for at vi forbliver tørre her i det danske efterårsvejr. Vi er ikke kommet videre med projektet omkring udendørs fitnessfasciliteter, da skogfogden helst ser at materialerne er i træ. Dette arbejder vi dog stadig på og vi bestræber os på at finde en fin fælles løsning fremadrettet.

Vi er glade for den fine tilslutning til vores klub samt diverse løb. Jeres store opbakning gør det muligt at købe fine nye trøjer, løbehatte og pandebånd ind som vil holde os varme til vinterens løb. Forslag, fif og gode råd modtages gerne. Vi glæder os meget til nytårsløbet som plejer at være en rigtig fin dag – og det håber jeg også I gør og at vejret er på vores side.

Til slut er der en gylden huskeregel, når benene begynder at syre til, nemlig at Smerte er svaghed der forlader kroppen. Beretning godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.

Kasserer Lars Rask Vendelbjerg fremlagde regnskab, der var godkendt uden kommentarer af revisor Steen Nissen. Kassebeholdningen er på 31905 kroner. Dertil kommer, at klubben har 5.000 kroner til gode fra Margueritløbet. Regnskab godkendt

Indkomme forslag. Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer,

så der er en bestyrelse på 5 medlemmer. Genvalg af alle: John Svendsen Eigild Olsen Lars Rask Vendelbjerg Hardy Nielsen Kurt Nørgaard Valg af to suppleanter. Genvalg af Anna Lorentzen og Jørgen Pedersen. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Nyvalg af Henning Opstrup som revisor og genvalg af Anders Bech som revisorsuppleant.

Fremtidig virksomhed. Se formandens beretning.

Eventuelt.

Forslag om at retningslinier for MTB kørsel i Vestre Plantage bliver opstillet ved indgangene til skoven og på parkeringspladser. Formanden tager endnu engang sagen op med dem.

Referent: Lars Rask Vendelbjerg. Læst: dirigent Anne Nørgaard.

Skriv et svar