Generalforsamling 25. oktober 2015

Generalforsamling den 25.10.2015 kl 10:30

Dagsorden for generalforsamlingen er:

• Valg af dirigent.
• Formandens beretning.
• Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
• Indkomme forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer, så der er en bestyrelse på 5 medlemmer.
• Valg af to suppleanter.
• Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
• Fremtidig virksomhed.
• Eventuelt.

Vi går over til vintertid søndag den 25.10 hvor vi løber kl 10.30 Der vil efter løbet være kaffe samt tilbehør.

Fortsætter med at løbe om torsdagen kl 17.00 igennem hele vinteren . Alle kan være med .
Træningen/tovholder Kurt.

Husk kontingentbetalingen. 50 kr som indbetales på Skovmotionisternes konto.

Reg. nr: 7600, Kontonr: 1061407

Skriv et svar