Bestyrelsen for Skovmotionisterne

www.skovmotionisterne.dk
cvr 34104859

Formand: John Svendsen Galgemosevej 11, 7500 Holstebro.
Telf: 20 21 11 33.
E-mail: svendsenjohn@live.dk

Næstformand Eigild Olsen Nordtoft 12, 7500 Holstebro.
Telf: 97 42 81 51.
E-mail: eigild@skovmotionisterne.dk

Kasserer og PR/Sponsoransvarlig Lars Rask Vendelbjerg, Engparken 97, Tvis, 7500 Holstebro.
Telf: 40 98 34 99.
E-mail: kasserer@skovmotionisterne.dk

Menigt bestyrelsesmedlem Hardy Nielsen, Birkevej 6, 7500 Holstebro,
dortheoghardy2010@live.dk

Menigt bestyrelsesmedlem Ulla Petersen, Mejdalvej 67, 7500 Holstebro
ullapetersen67@hotmail.com