Bestyrelsen for Skovmotionisterne

Formand: John Svendsen Galgemosevej 11, 7500 Holstebro. Telf: 20 21 11 33. E-mail: svendsenjohn@live.dk

Næstformand Eigild Olsen Nordtoft 12, 7500 Holstebro. Telf: 97 42 81 51. E-mail: eigild@skovmotionisterne.dk

Kasserer og PR/Sponsoransvarlig Lars Vendelbjerg, Engparken 97, Tvis, 7500 Holstebro. Telf: 40 98 34 99. E-mail: kasserer@skovmotionisterne.dk

Menigt bestyrelsesmedlem Kaj Lorentzen, Ll. Urlundvej 7, 7500 Holstebro. Telf: 97 43 58 40, 20 13 66 99. E-mail: kaj@skovmotionisterne.dk

Menigt bestyrelsesmedlem  Kurt Nørgaard